FAQ

Auttaako maitohappobakteerien antaminen koiran ripuliin?

Kyllä. Gómez-Gallego ym. suorittaman tutkimuksen mukaan maitohappobakteeri- eli Lactobacillus-kannat lyhentävät ripulista toipumiseen kuluvaa aikaa ja vähentävät patogeenisten määrää suolistossa. Tehokkaimmillaan maitohappobakteerit ovat hyvinvoivan suolistomikrobiston rakentajana – ja siten ennaltaehkäisemässä suolistovaivoja. Ripulin pitkittyessä on aina oltava yhteydessä eläinlääkäriin ja koiran nesteen saannista on huolehdittava.

Vähentävätkö maitohappobakteerit ilmavaivoja?

Ilmavaivat johtuvat yleensä siitä, että paksusuoleen pääsee pilkkoutumatonta ravinnetta, jota bakteerit käyttävät hyväkseen muodostaen kaasuja. Jos suoliston mikrobisto on tasapainossa, näin ei yleensä pääse tapahtumaan. Gómez-Gallego ym. vuoden 2016 tutkimukseen osallistuneiden lemmikkikoirien omistajat raportoivat vähentynyttä kaasunmuodostusta ja oksentelua niiden koirien osalta, jotka saivat koirista eristettyjä maitohappobakteereita (Lactobacillus-kantoja) verrattuna koiriin, jotka eivät saaneet koiraperäisiä maitohappobakteereita.

Helpottavatko maitohappobakteerit närästystä?

Mikäli närästyksen taustalla on maha-suolikanavan mikrobiston epätasapaino, voi terveestä ja hyvinvoivasta maitohappobakteerikannasta olla hyötyä. Pitkittynyt närästys tulee kuitenkin aina tutkituttaa eläinlääkärillä.

Hyötyvätkö pennut ja tiineet emät maitohappobakteereista?

Sikiön suoliston mikrobisto alkaa kehittyä jo kohdussa, jolloin osa emon hyvistä ja myös haitallisista bakteereista kulkeutuu istukan kautta sikiöön. Koiran pennut hyötyvät maitohappobakteereista aivan kuten aikuisetkin yksilöt.

Tulisiko maitohappobakteereita antaa antibioottikuurin jälkeen?

Tämä on erittäin suositeltavaa, sillä antibioottikuurin haittavaikutuksena on suoliston hyvien bakteereiden tuhoutuminen – niiltä vapautuneen tilan voivat täyttää mahdolliset antibioottiresistentit, eli antibiootille vastustuskykyiset bakteerikannat. Tutkimusten mukaan suoliston bakteerikanta saattaa olla epätasapainossa jopa vuosien ajan antibioottikuurin seurauksena. Tiedetään myös, että maitohappobakteerit heikentävät ei-toivottujen bakteerien mahdollisuutta lisääntyä suolistossa.

On suositeltavaa antaa koiralle maitohappobakteereita vähintään kuukauden ajan antibioottikuurin loputtua, jotta koiran luontainen bakteerikanta pääsee tasapainottumaan uudelleen. Parhaiten koirat hyötyvät koirista eristetyistä maitohappobakteereista.

Voiko maitohappobakteereita antaa antibioottikuurin aikana?

Voi. Kuitenkin paras hyöty maitohappobakteereista saadaan antamalla niitä koiralle antibioottikuurin jälkeen kuukauden ajan. Osa maitohappobakteerikannoista tuhoutuu antibioottikuurin aikana, esimerkiksi yleiset Lactobacillus-kannat. Myös kuolleiden Lactobacillus- kantojen pintarakenne tehostaa immuunivastetta, joskaan ei niin hyvin kuin elävien kantojen.

Auttavatko maitohappobakteerit koiran iho-ongelmiin?

Ihmisille tehtyjen tutkimusten perusteella tiedetään, että suoliston mikrobistolla on laaja vaikutus koko elimistön hyvinvointiin ja terveyteen – joissain tapauksissa myös ihon hyvinvointiin. Mikäli iho-ongelmat ovat vakavia tai pitkäaikaisia, tulisi eläinlääkärin aina arvioida koiran oireiden syy.

Kuinka paljon aikaisemmin ennen matkustamista, näyttelyä tai muuta arjesta poikkeavaa tilannetta maitohappobakteerien antaminen koiralle tulisi aloittaa?

Ihmisille suositellaan maitohappobakteereiden antamisen aloittamista joitakin päiviä ennen matkustamista ja muita mahdollisia muutoksia ympäristössä ja ruokavaliossa. Ihmisen ja koiran suoliston mikrobistot toimivat samojen sääntöjen mukaan.

Kannattaako maitohappobakteereita antaa koiralle ruokinnan muutoksen yhteydessä?

Kyllä. Ruokinnan muutosten yhteydessä terveeseen suolistoon kuuluvien maitohappobakteereiden tasapaino saattaa järkkyä. Siksi ruokinnanmuutosten yhteydessä olisi hyvä antaa koiralle maitohappobakteereita jo joitain päiviä ennen ruoan vaihtoa ja jatkaa tätä viikon ajan.